Eldeki yazılı tarihi kaynakların önemli bölümüne göre, Osmanlı döneminde Siirt sancağının çoğunluğu, Müslümanlardan meydana gelmiştir. Böyle olmakla beraber Ermeni, Keldani, Süryani, Protestan ve Yezidi gibi birçok unsur...

Siirt şehir merkezinde halihazırda bir kale bulunmamaktadır. Peki, tarihi süreç içerisinde Siirt şehir merkezine ait hiçbir kale olmamış mıdır? Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Van gibi civar kentlerde devasa...

Yazının ana konusuna geçmeden önce birkaç mevzuyu açıklamak yerinde olacaktır. Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin “Noel” maddesine göre Noel ve Yılbaşı ayrı kavramlardır. Noel, Hz. İsa’nın doğum günü kutlamasına...

Siirt Araplarının kökeni ve tarihi konusu ilk olarak,1946 yılında basılan “Siirt Tarihi” adlı kitapla ele alınmıştır. 1923-1954 yılları arasında Siirt il müftülüğü yapan Ömer Atalay tarafından kaleme...

“Bu yakından geçen Koçero idi Gammazı bırakmaz öldürür idi Epey zamandır pusuda idi Duyun arkadaşlar Koçero geldi”   Bu satırlar yaklaşık 60 yıl önce tüm Türkiye’de yarı...

Göç sözcüğünün Kürtçedeki karşılığı “Koç”tur. “Koçer” adının da buradan türeyerek günümüzdeki “Göçebe-Göçer” anlamını kazandığı düşünülmektedir. Koçerlerin tarihi çerçevede temel bazı özellikleri vardır. Bunlardan biri büyük aşiret yapılarıdır....